Det här är en nyhet

NY KURS: VAGUSTONEN - TONING, KLANGSKÅLAR & VAGUSNERVEN DEN 23&24 JANUARI 2021 I STOCKHOLM
Pris: 3.400 kr inkl moms  Anmälan: info@bergmanvoice.com
På denna mejl kan du också få mer information,välkommen!


Vagusnerven är vår längsta nerv, den styrs av vårt nervsystem och påverkar våra fysiska, psykiska och emotionella tillstånd. Den nydanande forskningen av Stephen Porges visar att om vi förstår Vagusnervens vindlingar och lär oss navigera i detta urgamla överlevnadssystem inom oss, kan vi rädda oss ur trassliga tillstånd och hitta till nervsystemets Parasympatiska läkande, helande och återuppbyggande del.

Vagusnerven är en  bred informationsväg med flera filer och i båda riktningarna med mellan hjärnan och kroppen. Den informationen är påverkbar och lyssnande och har trådar ända  in i Neuroceptionen i vårt undermedvetna. Du kan inte påverka Vagusnerven enbart med vilja, det måste ske med annat ordlöst symboliskt språk, som toning, sång, klang, vibrationer, rörelser, meditation, yoga, qigong... andra språk, redskap och rörelser som ger oss inre stimulans.

Med sådan stimulans kan du ta dig ut ur stress, ut ur trauma och frysta tillstånd - till 
närvaro och samspel. Social kontakt och engagemang är den starkaste helande agenten. Detta skapar vi i välmående när vi tonar i gemenskap, lär oss trygg klangvibration, lyssnar och accepterar  vår mjukvara därinne.

På denna kurs lär vi oss navigera i Vagusnervens vindlingar, kanske förstå dem. Förstå hur vi kan ta oss ur det som håller oss trassliga och förminskade, stressade och förfrysta...till värmen, tryggheten, möjligheterna inom oss, mellan oss och till omgivningen. Till - mer.

Vi lär oss olika toningar, lär oss att spela på klangskålar, provar klangstimulans- behandlingar, s.k.klangmassage. Vi lär oss Självhållande, som vilar på gammal  indiansk visdom. Lär oss lära oss av livssmärtan och kanske kan lämna den när den är omhållen? Vagusnerven kan göra detta möjligt om vi lär oss kartan, och förstår att vara trygga i förvandlingen och förändringsarbetet. Trygga i förbättringen och restaureringen....expansionen....potentialen....rentav kärleken, den allaccepterande....

Det vackra är att detta ligger i våra nedärvda, naturliga resurser. Och helandet bygger på att öppna och bära samspelet inom oss,mellan oss och till världen.

 Vagustonen är en biologisk process som representerar aktiviteten i Vagusnerven. Om du ökar och stärker aktiviteten genom stimulans - aktiverar du det helande retaurerande Parasympatiska systemet. Att ha en hög, god Vaguston betyder att din kropp kan återvända till balans och avslappning efter t.ex. stresspåslag, även efter trauma, sjukdom eller annat påfrestande kanske smärtsamt tillstånd.  

Och här växer vi, här samspelar vi, expanderar vi, här fördjupar vi oss,möter oss sjölva i kärlek. Här i det sociala samspelsfältet har vi kontakt med vår inre visdom , Det som gör oss till helare människor. Det som GÖR DIG TILL DEN DU I SANNING - ÄR.

Det finns där, inbyggt i oss alla, i det gemensamma visdomsfältet om vi lär oss .....lyssna, se, bemöta...ge det en ton, ett ljud, en klang.Ge det kärlek.

I trygghet, i respekt och i - ren stilla glädje.