Havening Touch och Science 

Ta hand om din inre trädgård i tre steg
 
Havening är en psykosensorisk metod som aktiverar våra beröringssinnen och skickar elektriska signaler till hjärnan för att möjliggöra läkning och återhämtning.
Händerna på axlarna, stryk dig själv lugnt uppifrån och ner långsamt mot armbågarna. Det här stimulerar hjärnan att hotta till det parasympatiska vilo- och reparationsläget i nervsystemet. Det skapar lugna, långsamma hjärnvågor.
Om du vill kan du lägga till ett mjukt hummande på utandningen. låta den bli lite längre än inandningen och tänka, ”Jag ger mig själv tillåtelse att ta hand om mig själv”, ”Jag ger mig själv tillåtelse att vila” eller något annat ömsint och trovärdigt, kanske bara ett ord som ger dig trygghet och lugn.
Sätt fingertopparna på pannan. Dra ber dem mjukt och varsamt över ansiktet mot hakan, som en ansiktsdusch. Om du vill, lägg till ett hummande och en affirmation.
Stryk handflatorna mot varandra snällt och milt. Det här får nervsystemet att komma till ro.


Science om the Havening Touch – the Neuroscience of Healing
 
Metoden ökar de långsamma läkande Deltavågorna i hjärnan, och därigenom de elektiskmagnetiska signalerna, vilket ökar både serotonin och oxitocinnivåerna samt dämpar stressrespons.
 
Havening teknikerna är framtagna av Dr Ronald Ruden och är baserade på många års forskning. Det är en psykosensorisk självberöring och metoden användes först för att neutralisera traumatiska minnen. Minnet finns kvar, men blir ofta diffust och utan emotionell laddning. Och det är ju det som är själva vitsen, stressen spänningen, laddas ur.  Det upptäcktes snart att Havening lugnar och reglerar nervsystemetoch förändringar kan ske omgående. www.havening.org
 
Dr Robin Youngson, anestesispecialist och IVA läkare från New Zealand, förklarar att medicin förändrar kemin i hjärnan men Havening kan förändra och påverka det elektriska systemet. Vi påverkar kretsloppen i hjärnan för att skapa mer balans i kropp och sinne och för att reglera ner stressnivån och balansera blodtryck.
 
Vår hjärna har denna kapacitet att snabbt radera stress och spänningar, även från upplevda trauman. Den kan permanent lösa upp och förändra hjärnkretslopp och elektriska signaler i den del av hjärnan som är inblandad.Det låter otroligt och ännu otroligare kan det framstå eftersom metoden är så oerhört enkel. Kan något så enkelt vara så effektivt?
 
Amygdala är den del i vår hjärna som fungerar som vårt säkerhetssystem,med direktförbindelser till det undermedvetna som styr oss visar studier, till 95%. Det skannar alla sinnesinformation som kommer från alla våra sinnen i kroppen – syn, beröring, lyssnande, smak mm…Bara en liten antydan, en liten viskning om att någonting kan vara farligt eller ett fruset hot från det förflutna som aktiveras kan sätta igång en energimobilisation och föra oss in i olika försvarstillstånd. Detta varningssystem reagerar mycket snabbare än tanken. Det kan aktivera en fight/flight reaktion, eller föra oss in i fruset läge och kollaps utan att vi förstår vad som händer…
 
All erfarenhet, alla upplevelser och våra reaktioner i dessa upplevelser, sparas i detalj som sinnesinformation i amygdala. Vår kroppshållning, rummet och omgivningen, muskelspänningar, stressrespons, hopdragningar i bröstet, hjärtat som rusar…De hotande stressaktiverade upplevelser som hotar vår överlevnad, är skilda från övriga minnen, de formas av nya nervförbindelser. Dessa förbindelser vilar i cellreceptorer runt cellen och väntar på att bli aktiverade. Om tillräckligt många dessa receptorer aktiveras, skapas en signal som förbinder nerverna och förmedlar en elektrisk signal till hjärnan och vårt säkerhetssystem. Vi kan få en omedelbar reaktion av blodtryckshöjande rädsla, oro, aktivera olika kroppssymtom. Kortisolet (stresshormon) ökar i kroppen på mindre än en sekund. Vi kan traumatiseras, återtraumatiseras, fobier kan skapas, panikångest kan svepa in. Den allmänna spänningsnivån höjs, vi får högalarmerad stress, beredda att slåss, fly eller till och med kollapsa i ett nedstängt frystillstånd, ett sätt som nervsystemet använder för att skydda oss.
 
Vi kan inte påverka detta med viljan eller tänka oss ut ur detta tillstånd. Det här är vårt medfödda biologiska operationssystem i full fart som vill skydda oss. Det är hela Vagus systemet i full blaze som arbetar i överlevnadens tjänst. Och detta säkerhetssystem delar vi med alla andra däggdjur. För att påverka och hela dessa besvärliga reaktioner från det förflutna, eller från fastlåsta reaktioner från ett trauma, något fasansfullt som händer oss här och nu, eller för att nå värdigt välmående, måste vi ha metoder som kan nå in i detta biologiska operationssystem i oss. Det fungerar bortom viljan och medvetandet men det finns metoder som kan lösa upp den skapade och kanske automatiserade invanda förbindelsen till säkerhetssystemet i hjärnan, som så lätt kan föra oss långt från oss själva. Det kan vara omedvetna upplevelser från tidig barndom som kan ge oss obegripliga symptom och besvär. Vi bär alla med oss inpräglade osäkerheter, sårbarheter och oupplösta trauman som plötsligt ger sig till känna i smärta, handlingar, reaktioner, försvar, avstängdhet med smärtsamma konsekvenser.
Det kan vara livet i oss som vill skydda oss. Som skapar omedvetna skyddförbindelser som plötsligt kan aktiveras. Dessa förbindelser fungerar bortom vårt medvetande och kan bara nås genom trygga metoder som når in bakom medvetandet. Det är ett annat språk som jag ser det.
 
Nyckeln till helande och naturlig säkerhet och inre lugn är de mycket långsamma Deltavågorna i hjärnan. Vi har de snabba Gamma och Betavågorna, Vi har de lite lugnare Alfa och Thetavågorna och så har vi – Deltavågorna. Det är det tillstånd vi hamnar i när vi sover som djupast och lugnast. (REMsömn) Det är dessa hjärnvågor vi vill nå för att åstadkomma helande och förändring av orostillstånd, splittring, spänningar och reaktioner efter trauman. Det är fullt möjligt. Havening är en av självhjälpsmetoderna.
 
Dr Youngson refererar från dagens hjärnforskning att nervcellerna har frekvenser inuti som kan känna in dessa långsamma Deltavågor och genom dem koda om signaler om hot, fara, frusna trauma och stress signaler, när de inte är relevanta och tillhör något som varit och inte är här och nu. Det är intressant att årets nobelpris i medicin (2021) refererar till just beröring och hur viss beröring kan påverka de elektriska signalerna till hjärnan. Haveningmetoden använder denna naturliga kapacitet för helande och läkning. Det går att mäta en direkt förändring och påverkan genom EEG och speciella ”hjärnband”, en teknologi som läser av hjärnvågornas aktivitet. Beröring är viktig livsnäring för oss och viss form av varsam beröring är avgörande för helande, homeostasis och hälsa. 
 
 
 
1. Beröra handflatorna
2.  Övre armarna, från skuldrorna nedåt
3.  Ansiktet överallt egentligen, men att stryka från pannloben nedåt på var sida är  
      skönt. Och från inre ögonbrynet ned under ögonen.

      Lägg till en personlig önskan, ett lugnande ord, en affirmation.
 
      Lägg till stilla naturlig andning. Utandningen aningen längre än inandningen,
      det lukgnar nervsystemet. Kanske känns det tryggt och skönt att humma på
      utandningen?
 
 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln

-