MATRIX REIMPRINTING
Om Matrix Reimprinting - att omvandla bilden av det förgångna.
 
Matrix Reimprinting är en ny Meridian Tapping Terapi skapad av engelsmannen Karl Dawson i början av 2000talet, en metod som är effektiv för behandlandet av emotionella och fysiska problem men som också kan  användas för att manifestera dina visioner, drömmar och livsmål. Den har utvecklats ur självhjälps-tekniken EFT- Emotional Freedom Tecnique.
 
Liksom sin föregångare EFT använder sig Matrix Reimprinting av meridiansystemet i TKM - Traditionell Kinesisk Medicin, som använts i akupunktur i tusentals år. Detta frigör stress och trauman från kroppens energisystem och hjälper kroppsinnet att återgå och självreglera till ett balanserat och friskt, vitalt tillstånd. 
 
Hur skiljer sig Matrix Reimprinting från EFT? I konventionell EFT används tapping på slutändarna av meridianderna för att neutralisera den emotionella intensiteten ur upplevelsen eller minnet av upplevelsen, du kan då så småningom tänka på dina mest traumatiska och stressfyllda upplevelser utan  störningar, smärta eller inre stress vilket naturligtvis är enormt hjälpsamt och befriande. Negativa minnen håller kroppen i ett tillstånd av inre stress vilket kan leda till olika blockeringar, smärt- och sjukdomstillstånd.Med Matrix Reimprinting omvandlar du dessutom minnet. Du kan gå in i vilket som helst minne, uttrycka det du ville ha uttryckt, göra det du velat göra, föra in nya resurser och omskapa och omvandla bilden som du har av detta minne.

I Matrix Reimprinting ses alla förgångna minnen som bilder eller hologram som hålls kvar i ditt kropps energifält. Ända tills du omvandlat dem, fortsätter du att tona in i dem på en undermedveten nivå och dom påverkar din hälsa, ditt välmående och din attraktionskraft. Dom styr dig utan att du är medveten om det. Att förändra bilderna av upplevelsen eller minnet skapar både fysisk och emotionellt läkande och gör det möjligt för dig att attrahera mer positiva upplevelser i ditt liv. När du gör tapping på kroppens meridianer och akupunkturpunkter samtidigt, accelereras och fördjupas processen.
 
Det är viktigt att poängtera att den här processen inte innebär att du förnekar vad som hände. Men du tonar in på en mer resursfull bild, medan du frisätter stress och trauma. Vi omvandlar de negativa övertygelser som skapats i samband med dessa upplevelser.
 
Vi har stora trauman som naturkatastrofer, olyckor, allvarliga sjukdomar, dödsfall. Dom är uppenbara och tydliga, men alla mindre trauman som vi samlar under livets gång blir ofta oupplösta, missförstådda och osedda. I dessa traumatiska händelser har det ofta skapats undermedvetna övertygelser som styr oss resten av livet utan att vi vet var de kommer ifrån. En del av oss själva spjälkas av för att klara situationen och den delen håller kvar traumat. De blir frysta delar av oss utanför helheten som ofta styr oss på en undermedveten nivå. I Matrix Reimprinting kallas dessa splittrade delar för EKON, på engelska ECHOS som betyder Energetic Conscious Holograms.
 
Dessa negativa övertygelser och spänningar, rädslor, försvar, som hålls av våra ECHOS skapar inre stress. Utan att återuppleva traumat kan vi möta denna smärtsamma händelse och se den som en film, utanför oss själva, och omvandla perceptionen i övertygelsen och på så vis förnya vår syn på oss själva och världen. 

I många grenar av traditionell terapi refererats till nödvändigheten att möta "det inre barnet", som vi också kan se som undermedvetna delar av oss. Det inre barn- fenomenet uppträder när delar av vår neurologi splittas av, energetiskt, för att isolera traumatiska händelser som var omöjligt att hantera i hänsyn till de resurser vi hade vid tidspunkten. 

Olyckligtvis spenderar vi ofta resten av våra liv på att inte lyssna till dessa undermedvetna inre barn och deras osedda oförlösta behov. De fryser inne ioss. De är låsta i tid och rum. Det spelar ingen roll hur länge efter den traumatiska hpndelsen som du arbetar med dem, om det är en månad eller 90 år efter, i enerisystemet inne i oss är dessa inre barn fortfarande tre år, sex månadger gamla eller 1,7, 15 år, foster i livmodern, även "past lives". Undermedveten är dessa minnen levande händelser som fortfarande händer i våra liv. Så länge som de är frysta i energisystemet, så är de frysta i tid och rum,  de växer inte upp. De utvecklas inte. Det betyder att dessa delar som de representerar är frysta och otillgöängliga för oss. 

Matrix Reimprinting är en enkel teknik som inte bara hjälper oss att neutralisera inre stressen utan som ockå tillåter ett vackert livsbefrämjande, kreativt omformande och återintegrerande av dessa utfrusna delar för en större helhet och hållbar hälsa.De inviteras in i värmen och helheteh igen. 
 
Vi arbetar med hur vi emotionellt, fysiskt, psykologiskt hanterade det som hände. Vilka resurser vi hade vid den tidspunkten, den situationen och den åldern. Och att vi kanske inte hade varken förståelsen eller kontexten av ett större sammanhang, som vi har idag. Vi hjälper ECHOT att neutralisera de smärtfyllda, förminskande, negativa övertygelser som vi gjorde denna dag, denna stund. I stunden då dessa övertygelser frystes i oss och kom att prägla och styra oss på en omedveten nivå.
 
Det nya minnet är ett positivt minne, ett nytt program, en ny programmering. En ny prägling. Vi förnekar inte vad som hände men vi omvandlar de beslut vi tog. Vi har alla dessa ECHON i våra energifält, som hål, våra yngre jag, vårt förflutna. I Matrix Reimprinting går in i minnet men vi inte in i personen. Vi arbetar i energifältet och använder disassociation. Metoden är trygg, mjuk och vacker. 
 
Vi arbetar med ett specifikt minne, med den skapade negativa övertygelsen som kom ur denna upplevelse och som kan styra oss resten av livet. Det frusna traumat gör denna prägling närvarande och levande. Vi går till ECHOT och undersöker denna övertygelse, får en förståelse för vad som hände. Vårt beteende och vår inre balans förändras energitiskt och vi integrerar trygghet och resurser.
 
Vi kan också undersöka vårt ”Core belief” med Matrix Reimprinting, den grundläggande övertygelsen i vår personlighet. Vi har alla ett sådant huvudspår redan från livmodern, kanske innan? Utmaningen är kanske att vi ska utveckla detta perspektiv under vår livsresa, röra oss framåt och det som händer oss kan vara som sanden som får pärlan att utvecklas. Om vi arbetar med denna process kan vårt liv förändras så vi inte attraherar desamma som vårt förgångna, när helande och omvandling sker, attraherar vi förändring och resurser.
 
Vår framtid byggs av det förgångna och de övertygelser och de beslut som formats av dessa. Allting förändras när du arbetar med dina övertygelser. Det handlar inte så mycket om vad som hände som de slutsatser du skapade från denna händelse. Att möta det förgångna på detta vis kan förändra hur vi känner här och nu och det i sin tur, skapar vår framtid. Framtidsvisionen kan repareras, rehabiliteras, renoveras igen och igen och att möta våra ECHON kärleksfullt, sluta om dem, släppa in dem i helheten, ge dem kärlek, befria dem från utfrysning, ensamhet, övergivenhet och smärta kan ge dig tillgång till de mest oväntade resurser och vitalisera livskraft, kreativitet och nya möjligheter. Att omvandla det förgångna påverkar det närvarande.