KLANGMASSAGE - EN hARMONISK METOD SOM LYFTER DET BÄSTA I OSS

 

 

Klangmassage enligt Peter Hessmetoden är en återhämtande behandling som spetsar sinnena, balanserar nervsystemet och lyfter livsglädjen. Du ligger fullt påklädd på en bekväm massagebrits. Klangskålar ställs varsamt på olika ställen av kroppen som  slås an så de ger vackra vibrerande mjukt kännbara klangljud. Vibrationen från skålarna ger en massageeffekt som sprids via vävnader, ben, hud, vätska, i hela kroppen. Kroppen leder ljudet och ljudvågorna som stimulerar och ökar cirkulation och genomströmning på ett sätt som är avgörande för självläknings- och återhämtningsförmågan.

 

Hela behandlingen tar ca 80 minuter och kostar 750.- inkl moms.
Du är  välkommen att boka tid direkt med mig: info@bergmanvoice.com

 

Klangmassage vitaliserar energin i kroppen så den kan strömma friare och friskare. Massagen reducerar stress, stimulerar och ger dig ökat välmående. Den kan lösa upp spänningar och blockeringar, balansera kroppspulsarna och på så vis vitalisera och stärka  våra inre livssystem och vår kreativa skapande kraft.  Ljud och ljudvågor är det kraftfullaste och effektivaste sättet att nå och lösa upp blockeringar i kroppen. Blockeringar kan ses som
förhårdnader och hinder för genomströmning och kroppsinformation i facierna och vävnaderna, i kroppen. Dessutom kan slaggprodukter hindas att rensas ut ur kroppen och "klägga igen" områden mellan cellerna. Dessa ställen kan naturligt lösas upp så att kroppens eget kommunikations- och läkningssystem aktiveras och förbättras. Ljud och röst är kanske de kraftfullaste och mest naturligaste läknings- och utvecklingsredskap vi har. Klangskålarnas subtila vibrationer och vackra harmonier rör vid kropp, psyke, sinne.

 

Det kan kännas som att bli omhållen, stärkt och buren av klangen. Du hamnar lätt i ett tillstånd mellan dröm och vakenhet, det s.k. alfa/theta-tillståndet, där kropp och sinne reparerar och korrigerar sig själv allra bäst. Den parasymatisk delen av det autonima nervsystemet. Det är där cellernas mitokondrier som bäst hämtar näring. Du stimulerar även lymfsystemet, kroppens eget renhållningssystem, och hjälper därför kroppen att bättre göra sig av med gifter och slagg. Du stimulerar även vagusnerven som påverkar stupen och ljuden, hjärta och lungor och hela ämnesomsättningen. Du ger stimulans till vidunderhormonet ADHE och välmåendehormonet Oxitycin.

Ljud rör sig i vågor, ljudvågor, och skapar därför vibration. Klangskålarna som används är specialtillverkade på uråldrigt vis i Nepal, dom är kvalitetskontrollerade och gjorda så att vibrationen lika mycket känns in mot kroppen som ut i det hörbara ljudet. Skålarna är inbördes stämda och tillsammans lyfter denna harmoniska klang både kroppssinne och själ i ett välmående och lugn, som kan skapa en grund för djup läkning. Behandlingen är njutningsfull och stark och kan ofta vibrera oss ända in i djupet av de underliggande omedvetna emotioner som hindrar och låser oss och milt och naturligt hjälpa dom lösas upp för att ge plats för nytt.

 

Klangskålarna har en sällsamt vacker klang som slår an något friskt och tidlöst i oss. Vi svävar in i livets levande återskapande rytm, mjukt och stilla. Det är inte för inte som jag kärleksfullt kallar minbrits för "Den flygande mattan". Du landar alltid stilla och grundad i jorden med hjälp av en rösttoning som jag gör alldeles på slutet som integrerar behandlingen och sätter punkt. Klangmassagen skapades av Peter Hess och en kollega och ljudforskare på mitten av 80-talet. De hade tillsammans forskat på ljudtraditioner i Tibet, Nepal och Indien och hur ljudets vibrationella kraft använts genom tiderna i olika kulturer och hur det påverkade kropp och psyke, denna kunskap anpassades nu till den moderna västerländska människan. Metoden har snabbt spridit sig och används på institutioner och sjukhus såväl som på SPA och wellnesscenter i hela Europa och övriga kontinenten.

 

I Sverige har utbildning och utövande funnits sedan 90-talet. Se mer: www.peter-hess-institut.de/ Själv är jag utbildad i Klangmassage 2009 på Nordlys Center i Silkeborg, Danmark: www.nordlys.dk/ Där håller jag kurser idag med syfte att kombinera klangmassage och vitaliserande, läkande ljud, något som jag själv arbetar med. Idag visar den moderna forskningen att ljudvibrationer kan påverka molekylära strukturer i kroppen, stödja cellernas informationsflöde, näringsintag och signalsystem, öppna de inre kommunikationssystemen så att kroppen kan hjälpa sig själv och även bättre kunna ta emot stöd och eventuell behandling. Ljud kan ladda upp oss eller lugna ner oss i sin balanserande påverkan av nervsystemen och de inre livsuppehållande systemen i kroppen.

 

Sinnet och ljud har en ömsesidighet och du påverkar ljudvibrationen med din medvetenhet, ditt tonfokus i klanganslaget och med din intention. Det finns det mycket spännande forskning om detta och många anser att ljud är en viktig del av morgondagens medicin. En vacker symbolisk bild är att de organiserande och harmoniserande effekterna som klangskålarnas ljudvågor skapar är som vågor som mjukt rullar in över sand och att vågorna efter ett tag löser upp de ställen där sanden bildat hårda vallar – precis så kan ske med blockeringarna i kroppen. För varje ljudvåg som slås an så löses motståndet eller spänningen upp mer och mer tills genomströmning och fritt flöde kan ske.

 

Nervsystemet kommunicerar via ljudvågor. Cellerna påverkas av micromiljön runt dem och dom utbyter ständigt information och signaler via ljudvågor. Kroppen består till 70-80 % av vatten, även inne i cellen,.Vi behöver lära oss mer om våra energimönster för att väva ihop oss till en samspelande helhet. Att börja förstå och märka hur livsenergi rör sig i kropp och sinne är en god början. Nästa steg är att kreativt och aktivt påverka och stödja läkning och balanseringsprocesser. Ingenting är fast eller fruset, allt levande är rörligt och vibrerande i oss. Hjärnan fortsätter att skapa nya nervceller tills vårt sista andetag. I vårt DNA-system finns korsande flödande mönster ständigt i rörelse. Ljuden rör sig genom kroppen. Ben, vätska, vävnad, hud är ljudledande och när jag t.ex. slår mjukt på skålen som jag placerat på undersidan av foten när du ligger på magen, påverkar ljuden reflexzonerna som korresponderar med olika delar av kroppen. På detta sätt blir hela kroppen kontaktad. Ljuden går in via reflexzonerna på foten, rör sig genom ankeln, upp igenom underbenet, höftleden, genom bäckenbotten och upp längs hela ryggraden. De stimulerar nacken och strömmar slutligen ut genom toppen av huvudet.

 

Om jag placerar en klangskål på mitten av ryggen så flödar ljudvibrationerna mjukt inne i kroppen som koncentriska cirklar. Tänk dig att du står vid ett vatten och slänger en sten i det, och det uppstår cirklar som ses tydligt av det blotta ögat. Något liknande sker i kroppen och eftersom kroppen består av så mycket vätska är det möjligt för ljudet att fortsätta röra sig genom hela kroppen . Först involveras de fria cellerna sedan involveras de blockerade cellerna mer och mer i den livgivande subtila vibrationen. Emotionell spänning och stress försvinner ofta, då växer känslan av frihet och efter klangmassagen kan man vanligtvis röra sig mer fritt, tänka större, känna och märka livet mer.

 

Klangmassagen är ofta mer än välmående och kan ha god terapeutisk inverkan på sinnestillstånd och andra kroppsliga tíllstånd. Den renar och reorganiserar energin, hjälper kropp och sinne att slappna av och komma till ro, ökar cirkulationen och ger en god grund till bättre självtillit, livsglädje och självkänsla. Ljuden arbetar både i det undermedvetna och i den rent fysiska kroppen. Klangerna är vackra och harmoniska och kan hjälpa oss i vårt strävande att bryta negativa mönster och bygga upp någonting mer hållbart och livsbefrämjande. Många rapporterar goda vinster av tillåtande kreativitet, djupare inlevelse, större intonande och vidgade perspektiv. Självkänsla och självacceptans kan stärkas. Livsglädjen lyfts. Låt oss sammanfatta klangmassagen till en Livsmetod som lyfter det bästa i oss. Och som stannar länge i kropp och sinne efteråt, som en himmelsk ton.

 

Jag använder Peter Hess kvalitetssäkrade klangskålar, handssmidda ur öppen eld i Nepal enligt urgammal sedvänja. Dessa skålar är speciella och terapeutiska och gjorda för att användas till Klangmassage.Vibrationerna och klangen går lika mycket ut från botten av klangskålen in i kroppen, vävnaderna, cellerna, som ut ur själva skålen och stimulerar lyssning och sinnen.

 

För rösttoningen som avslutar klangmassage används gamla antika tibetanska sångskålar.  Dom ger en integrerande och välmående uåålevelse. Toningen är mycket vacker och upplyftande.

 

Lokal: Biyun Hälsocenter Solna - mitt på torget T- Västra Skogen
Kostnad: 750.- inkl moms.  Massagen tar ca 80 minuter.

Kontaktadress: info@bergmanvoice.com