Hej, hösten 2019 tar jag paus från sångkurserna för att
          vidareutveckla dem, nya kurser annonseras här på hemsidan inför
                                                                 våren 2019:

         
                Nå in. Nå ut. Nå fram!
       

      Redskap och enkla övningar som lyfter ditt personliga uttryck, din röstkraft
                                                     fördjupning och utveckling  
                               röstavspänning, självstöd,  genomströmning,      
                                personligt uttryck, kroppsförankring, fokus.     
                                      Träning som ger  glädje och frihetskänsla! 

                                   Vi går igenom grundning, andning, inre riktning  
                                        för att hantera nervositet och osäkerhet.
         
                      Men röstglädjen är det allra viktigaste och den kommer inifrån.
          Den kommer från ett ickedömande, ett lyssnande och hållbara redskap
            och tekniker som bygger på naturlagar som ger omedelbart resultat. 

                                               Rösten har också en förmåga att
                   läka och  stärka din inre kraftkälla och det påverkar hela dig.
                   Här kommer Toningen in i bilden, se speciell flik om Toning.

           Persona betyder genom ljud, rösten speglar hela din personlighet och
          rösten kan hela din personlighet, lyfta din själ och färglägga hela dig.
                                                               
         Röstträningen ger dig också bättre feedback och en säkrare inre känsla och -
             du når in, når ut och når fram, när allt strömmar fritt är och buret.
                                                           Av ditt eget självstöd
                                                             Det är det vi lär oss 
                                                               Det gör skillnad!

                                      
                                                                          Marie