DEN LIVSBEJAKANDE HOLISTISKA SÅNGEN

Ljud är luft som rör sig, andningen är därför fundamental för att få till en bra sång, med bra menar jag en sång du själv är nöjd med.
Vi är omvärldsinställda, vi bekräftar oss ofta alltför mycket av hur omvärlden och andra tycker om oss. Vår sång definieras av andras omdömen, tycke och smak. Vi är kanske inte ens medvetna om det, det bara är så. Ofta. Vad kan vi göra åt det?

Medvetenheten är viktig. Att träna sin medvetenhet, lära känna sina mönster. Att steg fär steg acceptera och lägga märke till  tankarna, kontrollbehoven, attityder, överlevnadsförsvar.
Egna behov, önskningar, rädslor, önskningar.. Vad stöder mig? Vad hindrar mig? Det är en nödvändig resa vi har att göra för att erövra oss själva, vår kraft och inse att potentialen ligger i det autentiska uttrycket som uttrycker den du är ämnad att vara, och inte stanna vid den du fått lov att bli.  

Jag tror varje människa har en intuitiv känsla av vad som är äkta och vad som är överlevnadsmönster i en. När vi är små kan vi inte välja, då är vi utlämnade. Men vi kan lära av omständigheter och erfarenheter. Det är en gåva människan har fått.Och jag tror att vi alla har en frigörelseprocess, oavsett, att genomföra. När vi är i vårt autentiska kraft då flyuter allting på och röstuttrycket genomströmmar både kropp pch sinne. Det är dom lyckliga stunderna, det är dom vi vill förlänga.

När vi tränar livsinspirerad sång, dvs när vi involverar hela oss i sånguttrycket med en medveten intention och ett synkroniserat och kroppsförankrat stödsystem, strömmar rösten ut och gestaltar den intention vi medvetet eller omedvetet har. På så sätt kan sången och rösten leda oss och visa oss vägen. Jag har ofta haft den könslan själv, att rösten på något vis, vet mer än "jag". Den är större.

Du bär sången med din andning, du förlänger sånglinjerna med b'srande luft så textinnehållet får mer rymd och blir naturligt tydligare. Du vidgar munhålan och expanderar musklerna i gomseglet som just - extrasegel. Rösten får rymd, klang och kan använda sig av kroppens ekokamrar för att förstärka sig själv. Man kan bli överraskad av kraften i detta natursystem.

Och precis som en segenbåt står du vid rodret eller vid navigeringsinstrumenten och styr klokt med insikt av hur bottnen och farvattnen ser ut. Det är ditt eget center jag menar som är ditt nav och ditt eget navigeringsredskap, med fokus under naveln i mitten av diafragmamusklernas aktivitet.

Att träna centrering med hjälp av andning, toning, rörelser, är den största hjälp du kan ge dig själv. Att ha kontakt där i centrum när uttrycket börjar strömma och känslorna släpps på för att färga uttrcket, är det jag kallar för självstöd. Det kan tränas. Det är din största bundsförvant. 

Sång du är nöjd med, som svarar mot dina självförväntningar,
din kreativa längtan, din djupaste önskan och dina egna behov,
når in, når ut och når fram. Men alla dina stöd och synkroniceringssystem måste vara gott inkopplade och tränade. Det är en naturlig automatik vi är ute efter. Vi måste väcka och aktivera, kultivera dessa system för att göra vår röst accepterad och hörd.Det ligger stt stort värdighets- och välmåendevärde i detta. Det ger kraft. Växtkraft.

När du lägger till din personlighet i sången, ditt eget livsinnehåll, och kan bära detta i ett integrerat skapande uttryck, då är du i helheten. Då har du nått ett holistiskt uttryck. Och tro mig, ingen undgår att beröras av autencitet och äkthet. Spelar ingen roll om du står på Royal Albert Hall och sjunger eller i badrummet. Det når en fysisk kvalitet som brukar kallas för , "ståpäls".

Hälsnigar Marie