Toning från Katarina Kyrka.

En toning från 25 januari 2014.
Här väver toningen in i Mikis Theodorakis "En sång om frihet" med text av Bo Setterind. Temat på denna toningen var "Den förlorade tonen", som också är en titel på en dikt av Bo Setterlind.

Nyårstoning 2009, den allra första Toning För Alla som jag höll i  Katarina Kyrka med 500 deltagare. 

Toning i Katarina Kyrka, denna härliga gemenskapsceremoni är uppbyggd av olika moment, "Famnen" är en cirkel där vi står vända mot varandra, hjärta mot hjärta, och den som vill kan gå in i mitten och motta ett "ljudbad". Den intention som färgar uttrycket och som jag ber alla enas om är, "Jag vill dig väl", det skapar ett gemensamt fält av värme, livskraft och ttillit. Efter famnen följer en gående toningmeditation där vi stillsamt vandrar under de vackra vita valven i Katarina och centrerar vår egen ton i den stora gemensamma tonharmonin från alla andra. Som att spela sitt eget instrument i en stor orkester. Vara i sig själv, tillsammans. 
Sedan samlas vi mitten igen där vi riktar oss mot de fyra vädersträcken, öst, söder, väst, norr och tonar tillsammans med Inspiration av en kort dikt med livsmening, i var riktning. Det kan vara Karin Boye, Bo Setterlind, Sofia Sifvertsdotter... dikter eller delar av dikter som jag valt till detta ändamål. Tonerna som följer på dessa poetiska livsreflektioner kommer fritt från hjärtat från var och en och varje gång finner den gemensamma tonen sin egen tid och avslutas mjukt av egen kraft utan dirigent. 
Toningen avslutas alltid med ordlös sång, t.ex. Amazing Grace.