VAD ÄR TONING?

VAD ÄR TONING?

Toning är enklare än sång, det är ingen talang men en medfödd förmåga som vi alla äger. Sång följer särskilda melodiska linjer och är ofta styrd av ideal och prestation i någon mening, medan toning är genomströmmande spontana ljud som formas i stunden. Det vi vill komma åt i toningen är den fria vibrationen.

Det finns en stor kraft och vitalitet i röstens vibrationer som kan stärka våra inre livssystem, väcka vår medvetenhet och våra mobiliseringsmöjligheter och dessutom  balansera nerv- och hormonsystemet. Toning ger klarhet och fokus för det öppnar och stärker de naturliga energiströmmarna för självreglering, självläkning, utveckling och till följd av detta, mognad och medvetenhet. Allt som lever vibrerar det är helt enkelt förutsättning för liv och livsblomning.

Ljud är luft som rör sig.  Andningen är fundamental för hela vårt kommunikationssysme och för att påverka stressnivå n i kroppen finns ingen effektivare redskap. Andning blir lätt och kreativt i toning.
Ljuden görs på avslappnad utandning.

Toning är enkelt, det är ljud som frigör inre och yttre spänning så vi inte står i vägen för oss själva. Vad betyder det? Enkelt uttryckt ger vi plats och kraft åt naturliga biologiska, psykologiska, fysiologiska och själsliga livsskapande processer genom att ge fri lejd åt livskraften.

Det kan vara ett hummande. Du gör munhålan stor, släpper ner hakan en smula, låter tungan vila och ...hummar som en hummla. På Karolinska har det gjorts studier som visar att du kan bota kronisk bihåleinflammation med hummande, bihålorns öppnas och renas av vibrationenen , samt -

När vi hummar skapar vi vibrationer i hjärnan som stimulerar många olika neurokemikalier,  bl.a. melatonin, kvävemonoxid NO , oxitocyn och andra måbrahormoner. Den vibrationella effekten stimulerar även reparation av skadade och förstörda celler och generering av nya celler och även skapandet av nya synaptiska förbindelser i hjärnan vilket påverkar hela kroppen, alla organ och våra livssystem. 

Vi kan tona olika vokaler; AAHHH, OOHH, ÅÅHHH, UUUYYY....  På mina kurser får du lära dig hur du tonar enkelt på utandningen samtidigt som du lyfter mjuka gommen och på så vis gör de möjligt för övertonerna att skapas. Det är just övertonerna som ger den verkliga kvaliteten i tonvibrationen. Att finna dom är en träningssak.
Då känns tonen i hela kroppen, i våra vävnader, vår hud, vårt skelett och leds runt av vätskan i kroppen, vi består ju av minst 75% vätska.
 Vi kontaktar ryggraden och stärker balansen i våra motoriska , sensoriska nervcenter längs hela den "inre stammen". Och vi stimulerar på så vis Vagusnerven, vår viktiga livsnerv som styr nervsystem och hjärtverksamhet.

Genom toning och endning pratar vi med kroppens ur-.språk och direkt med kroppen på kroppens eget språk. Vi stimulerar som sagt den så kallade Vagusnerven som på vindlande väg genom kroppen binder samman hjärnan med våra flesta organ (75% av dem), bland annat hjärtat och lungorna. Vagusnerven är direkt sammankoplad med vår kommunikationsförmåga och därför med vår andning. 

Vagusnerven är huvudaktören i det parasympatiska rest-and-digest-delen av nervsystemet och ansvarar för "bromsen". Lugnande signaler från andning och toning förmedlas via vagus till andra organ och livssystem som då instueras att ta det lugnt. Att Vagusnerven stiumuleras genom toning, inspirerad sång, meditation, klangmassage, tapping, qi gong, yoga och andra självomhändertagande medel finns det numera gedigen forskning på. Se Stephen Porges bok om sin livslånga forskning på denna vår viktigaste supernerv; "The polyvagal Theory . 

Livskraften kan vi se som saven i vår inre trädstam, livets träd. I varje träd pågår en vibrerande livskraftprocess i samklang med naturen, olika cykler. Så också i oss. Det är vårt naturliga tillstånd.
Men de flesta av oss lever utan vetskskap om detta med alltför stor t stresspåslag och jagas av krav, högprestation, av att räcka till, vara bäst inte bara tillräckligt bra...inga sprickor i fasaden, ingen sårbarhet får visas som kan tolkas som tecken på svaghet... Vår arma västerländska civilisations ideal  jagar livet ur oss, och fyller oss samtidigt med tomhet . Och krämpor. I värsta fall besvärliga sjukdomstillstånd varav vissa blivit mer regel än undantag.  

Vid alltför hög stressdominans fäörlorar vagusnerven som bromseffekt och det sympatiska, aktiova delen av nervsystemet tar över totalt. Vi kan bli hyperkänsliga och tolka in krav och plikter som hot och därmed dra igång önnu mer stresspåslag. den inda cirkeln...
Det bästa med toningen är att den alltid finns till hands, och kan man inte tona kan man allting humma. Tyst för dig själv, medan du drar de där lugnande djupa andetagen som kopplar in dig i den goda balanserade Vagustonen igen. Medveten toning.

Toning är ett redskap för är att broma stressen, stann upp och kunna reflektera och förhindra den hårda järnväggen att slå emot en, hjärtats okontrollerande rusningar dra iväg i panik, sömnlöshet som skrattar åt en, hjälplöshet som gör oss trötta...men vi biter ihop ofta alldeles för länge, fär mycket, för att klara av...men inuti... Inuti! 

Hur hamnade vi här? Vi har alla olika svar men kan nog komma överens om att livsinnehållet måste tas hand om, kropp och sinne måste tas hand om. Vi behöver bra enkla redskap. Själen bråkar i otrivsel om den inte blir sedd och omfamnad. Som ett barn gör.  

Vi behöver lära oss mer om oss själva. Förstå både sårbarheten och styrkan i oss. Förstå våra möjligheter och våra begränsningar. Fatta att vi är hopskruvade för både aktivitet och stillhet. Att dessa tillstånd är en förutsättning för helhet....och den balansen och den tillgången till avslappning är bron till "The Healing Zone".

Det är inte bara en emotionell process att balansera detta, inte endast psykologi utan i allra högsta grad en ursprunglig biologisk process. Det handlar om våra överlevnadssystem. Men vår hjärna är flexibel, kroppen är till störstsa delen påverkbar och sinnet...tankarna....själen.... är levande färskvara om vi kan möta det som förminskar och hindrar oss från vår naturliga genomströmning, och stärka det som skapar homeostasis och balans i oss.

Homeostasis = En balans inne i kroppen, en förutsättning att etablera optimala tillstånd i din kroppe. När vi  finner en väg att skapa homeostasis inne i oss kan vi hjälpa kroppen med snart sagt alla problem. Homeostasis är själva nyckeln. Vägen dit går via det parasympatiska delen av nervsystemet , rest-and-digestsystemet, och Vagusnerven- den viktiga 10:e kraniala nerven, är en del av detta balanserande avslappning och avlasningssystem, som när denna nerv är stimulerad genom ex Toning och andning, har ett inbyggt bromssystem för hotfullt stresspåslag. Jag får nog göra en särskild informstionslänk här på hemmet om den viktiga Vagusnerven och
vår bärande Vaguston. 

Jag brukar säga att jag både underhåller och håller under, då tänker jag bl.a. på den kära Vagustonen.

Toning är en inre vibration, en upplevd känsla av livskontakt, närvaro, genomströmning och en förbindelse till din kreativitet, din autentiska kraft, välmående, hälsa och utveckling. Genom toning kan du också nå sången på ett mer glädjefyllt, närvarande och autentiskt vis. Toning är ett ur-språk och när du lärt dig dettta naturliga uttryck, blir sången enkel att stödja och kultivera, om du så önskar..

Att lära sig att tona är möjligt för alla och det är nyckeln till den dyrbara tillgången till dig själv. Du behöver inte ha någon röstvana. Här möter du rösten på ett nytt sätt som öppnar många oväntade möjligheter både vad gäller hälsa, kreativitet, självutveckling och mer berikande livsperspektiv.
 
I Toning För Alla  i Katarina kyrka, tonar vi fär välmående och gemenskapskraft. Toning kommer från det engelska ordet Tuning, och handlar om att stämma kroppen som ett instrument. Göra det inre och yttre samspelt, reducera onödiga spänningar och blockeringar, kunna komma in i flowtillstånd och accepterande.Man kan också tona för terapeutiska ändamål, det betyder att onödig känslomässig stress kan lösas upp och ge plats för nytt friskt genomströmmande liv. Om någonting hålls tillbaka onaturligt, om en sund reaktion hindras eller fryser fast, stannar livets rörelse i det område som drabbas. Den frysta rörelsen kan nås av resonanta ljud, så att kommunikationen och samspelet i kropp och sinne strömmar naturligt igen. Många studier visar att ljud är vår kraftfullaste terapeutiska agent och framtiden spår att frekvensmedicin är en viktig del av framtidens medicin.

Även de själsliga, spirituella behoven i oss kan omfamnas och strärkas,  fördjupas och lyftas av toning. Olika meditationer kan med fördel kombineras, fördjupas, integreras med tonande ljud.  Behandlingar kan nå djupare självläkande lager i oss, med ljud. Det som vill till, är en enkel träning i hur du gör för att tillåta ljuden utan press och i synkronocitet (samspel) med andnig, muskler och attityd (tillåtelse).  Det är detta vi tränar på mina toningkurser. Ingenting nytt, mer som att komma hem, men med den karta och kompass du får av mig. 

Intention + Frekvens (ljudvibration) = Läkning och Healing. Healing betyder korrigering. Att formulera och känna in sin tanke-intention m,edan du gör tonen, laddar och riktar energin i ljudet. Medan du fokuserar på din intention och upprepar ljiuden igen och igen och låter du dessa ljud förstärka sin förmåga och sin vibrationsverkan  så stagnation och destruktiv energi kan lösas upp och  tillåtelse av glädje, tacksamhet och flow kan skapas.

När en del av ditt sinne, kropp eller ditt känsloliv kommer ur balans, vibrerar detta område i frekvenser/vibrationer på ett sätt som inte samspelar med helheten, med harmonin i din kropp med andrta ord hindrar homestasis som det ju kallas, då allting samspelar å det bästa).. det kan skapa en inre konflikt av något slag. Den här bristen på balans och harmoni kan orsaka både kropps- och sinnesstörningar, till och med sjukdom. I vardagen släcker den ner din fysiska vitalitet, stör din sinnesro och grumlar din klarhet. Toningen kan hjälpa dig komma till balans och homeostasis igen.

När du tonar ska du vara medveten om att du inte bara tonar för din egen skull, dessa frekvenser som vibrerar ut från dig kan hjälpa till att höja de helande frekvenserna i din familj, i  dina vänner, dina arbetskamrater och din omgivning, allt och alla som du delar ditt liv med på olika vis. Jag upplever det som ett gott sätt att ta ansvar för en bättre värld, dra sitt lilla strå till stacken för en bättre kommunikation och ett bättre samspel. Ett sätt att bidra till både den inre freden och freden mellan oss. 

Jag vill också nämnaen förebild, Dr Michell L. Gaynor  onkolog och hjärtspecialist, salig i minne då han nyss gick ur tiden. Han var  pionjär och chef för integrativ medicin på Strang-Cornell Cancer Prevention Center, och sa; ”De redskap de högteknologiska forskarna har använt för att förstå den molekylära biologin, visar att kroppsinnets kommunikation sker i de djupaste cellfunktionerna. Baserad på denna vetenskap har jag förstått att kropp och sinne inte bara har en djup förbindelse, utan att kropp och sinne är ett. Jag tror också att det är av största vikt att förstå hur ljud  har en vibrationell påverkan på celler, organ och en känslomässig effekt på hjärnans funktioner, och en själslig dimension även om den än så länge är odefinierbar – som är nästa viktiga framteg och insikt i holistisk läkning och healing.”

 

Jag utövar själv dagligen toning för både själslig och kroppslig hälsa, för bibehållen vidvinkel av vad som jag anser är meningsfullt och viktigt, också för att behålla klangen och friheten i min sång. Sen flera år håller jag toning i Katarina kyrka i Stockholm som blivit en oas och kraftsamling för gemenskap och medfred. Jag har kurser i upptäckande av röstens glömda urkraft. Jag håller också sångkurser där toning fungerar som effektiv prestasionsfri röstuppvämning och  som nödvändig grundning och tryggt öppnande klangnyckel.

Mina individuella Tappingsessioner och Klangmassagebehandlingar har integrerande och bärande inslag av Rösttoning, denna glömda kraft som kan göra så stor skillnad i ditt liv, ditt arbete, i dina relationer och din livshållning.

Jag önskar att vi ska tona fär välmående och psykisk och fysisk hälsa, för en fredligare jord med bättre samspel och självinsikt och en uppskattad och vackert upplyst själskraft i var och en av oss.

                                                           Marie